logo
  • 7/24 Çağrı Merkezi
    (212) 653 93 00
  • Ambulans Çağrı
    (212) 653 93 00

Ortopedi ve Travmatoloji

Artroskopi
Artroskopi ekleme bakmak anlamına gelen latince bir kelimedir. Günümüzde Ortopedi ve Travmatoloji branşı tarafından uygulanan tanı ve tedavi metodudur. Eklemin su ile şişirilmesini takiben ortalama 4 mm. kalınlığında cihazların cilt yoluyla ekleme yerleştirilmeleri şeklinde yapılır. Cilt kesilerinin küçüklüğü ve dokulara az zarar vermesi nedeniyle hastanede kalış süresini, enfeksiyon riskini, ameliyat sonrası ağrı miktarını ve kötü kozmetik görünümü azaltması bakımından açık cerrahiye göre avantajlı bir yöntemdir. Yöntemin uygulanabilmesi için eğitim ve özel cerrahi ekipman gerekmektedir.

Diz Artroskopisi
Diz artroskopisi bu bölgedeki hastalıkların çok olması ve dizin anatomik olarak artroskopik cerrahiye izin vermesi nedeniyle günümüzde en sık artroskopik cerrahi uygulanan bölgedir. Bu yöntemle dizdeki; menisküs, kıkırdak, bağ, kemik ve yumuşak doku gibi hemen her dokuya rahatça ulaşılabilmekte ve tedavisi yapılabilmektedir. Yine bu yöntemle eklem içi kırıklara da müdahale edilebilir.

Omuz Artroskopisi
Omuz rahatsızlıkları genellikle omuzun uygunsuz veya aşırı kullanılmasıyla oluşan durumlardır. Spor yaralanmalarından sonra da görülebilmektedir. Yöntem omuz rahatsızlığı sonrası rehabilitasyon görmüş ancak yeterince tatmin edici sonuca ulaşılamamış durumlarda tercih edilir. Yöntem sayesinde omuz eklemi, eklemi çeviren manşet ve yumuşak dokuların değerlendirilmesi ve tedavisi kolaylıkla sağlanır.

Ayak Bileği Artroskopisi
Ayak bileği artroskopisi, diz ve omuz artroskopisine göre daha sınırlı bir alanda kullanılsada ayak bileğindeki birçok kıkırdak, kemik ve yumuşak doku rahatsızlıklarına müdahale şansı tanır. Özellikle sporculardaki kıkırdak lezyonlarının tedavileri artroskopik girişimin verdiği avantajlar kullanılarak kolaylıkla sağlanır.

Kıkırdak Yaralanmaları 
Kıkırdak yaralanmalar gençlerde genellikle travmaya maruz kalan eklemlerde kıkırdak yüzeyinin iyileşmeyen yırtıkları yada altındaki kemikle beraber kırılmaları şeklinde oluşmaktadır. Orta ve ileri yaş hastalarda ise yaşlanmaya ve aşırı kullanmaya bağlı oluşabilmektedir. Yine her yaş grubunda ilaçlar ve zehirli maddelerin etkisi ile kıkırdak hastaları gelişmektedir. Genellikle kendisini dizde şişlik, ağrı, takılma hissi yada ciddi hareket kısıtlılığı olarak göstermektedir. Bu tip yaralanmalarda hastanın yaşı, aktif hayat beklentisi, yaralanan alanın genişliği ve derinliği göz önüne alınarak cerrahi metod seçilir.

Mikrokırık ( Microfracture) : Hasarlı kıkırdak alanının temizlenmesi ve tabandaki sağlıklı kemik dokunun delinerek canlandırılması bu yöntem artroskopik olarak gerçekleştirilmektedir.

Mozaikplasti (Mozaicplasty) : Hasarlı alan çıkartılarak yerine eklemdeki yük taşımayan bölgeden sağlıklı kıkırdak ve kemik dokunun taşınması işlemidir. Yöntemin büyük çoğunluğu artroskopik olarak yapılmaktadır. Kısmen açık cerrahi gerektirmektedir.

Kıkırdak Hücre Ekilmesi ( Autolog Chondrocyte Implantation) :Hasarlı alanın çok geniş olduğu genç hastalarda uygulamaktadır. Tedavi iki aşamalı olarak yapılmaktadır. İlk aşamada hastadan kıkırdak doku örneği alınarak cerrahi işleme son verilir ve hasta evine gönderilir. Bu alınan kıkırdak dokudaki hücreler laboratuar ortamında hasarlı alanın tamirine yetecek kadar üretilir. Yeterli doku elde edilince hasta tekrar ameliyata alınır ve bu üretilen kıkırdak hastaya ekilir ve iyileşmesi beklenir.

Ön Arka Çapraz Bağ Yırtıkları 
Ön çapraz bağ ve arka çapraz bağlar dizin içinde yer alan ve dizin hareketlerini sabitleyen önemli bağlardır. Ön çapraz bağ öncellikle bacağın diz altındaki öne doğru kaymasını, ek olarak dışa doğru aşırı dönmesini engeller. Hayatımızdaki pek çok hareketi bağın sabitleyici etkisine dayanarak rahat bir şekilde gerçekleştiririz.(Koşma ve ani duruşlar, dans, çapraz koşular, kayak, futbol ve basketboldaki diz üzerinde dönmemizi sağlayan hareketler gibi..)Tüm bu hareketlerdeki en önemli bağlardan birisi olması nedeniyle vücuttaki en sık yaralanan bağdır. Yırtıldığı zaman diz içindeki kanamaya bağı olarak dizde şişlik, bacağın üstüne yüklenmede ağrı ve güvensizlik hissi oluşabilir. Eşlik eden kıkırdak ve menüsküs yaralanmaları yoksa sıklıkla 3 haftada diz tekrar gündelik hareketleri kaldırabilecek hale gelir. Ne yazık ki uygulanan rehabilitasyona rağmen bazı insanların gündelik hayatlarını yada sportif aktivitelerini etkileyecek düzeyde rahatsızlıklar devam edebilir. Dizde dönme ve boşa basıyormuş hissi oluşabilir. Bu grup hastaların yaşam kalitesini arttırmak, her boşalmada oluşabilecek kıkırdak, menüsküs yaralanmalarını ve uzun dönemde ortaya çıkabilecek kireçleme sorununu engellemek amacıyla cerrahi tedavi düzenlenebilir. Geleneksel ön çapraz bağ cerrahisi vücudun yakın bölgelerindeki dokuların serbestleştirilerek, dizi oluşturan iki ana kemik olan bacak kemiği (tibia) ve uyluk kemiği ( femur) arasına tek bir demet olarak nakledilmesi ve tespit edilmesi temeline dayanır. Günümüzde bu cerrahi uygulama pek çok ortopedist tarafından ustalıkla artroskopik teknik adı verilen kapalı ameliyat tekniği ile yapılmaktadır. Daha hızlı iyileşme ve daha az hasar verilen bu teknikle hasta aynı gün evine taburcu edilebilir hale gelir. Geleneksel Ön çapraz Bağ cerrahisinin başarı oranları % 85 civarındadır.

Rotator Manşet Yırtığı 
Omuzu ekleminin hareketlerini yapmasını sağlamak üzere belirli bir konumda kalmasını sağlayan kas topluluğunun yırtılması durumudur. Travmatik veya yaşa bağlı gelişim gösterebilir. Hastanın omzunda ağrı, kolunu yukarı kaldıramama şikayetleri gelişir. Başlangıçta genellikle fizik tedavi ve rehabilitasyondan fayda görebilir. Devam eden ağrılar ve şikayetler için artroskopik muayene ve tedavi seçeneği mevcuttur. Yırtık tamir edilebilir boyutlarda olduğu sürece artroskopik olarak tedavi edilebilmektedir. Çok büyük kas yırtıklarında açık tendon transferleriyle hareketsiz kalan eklem başka bir kasın yardımıyla hareketlendirilebilmektedir.

Tekrarlayan Omuz Çıkığı 
Omuz ekleminin 2 ana kemiği olan, kol kemiği (humerus) üst kısmı ve kürek kemiği (scapula) yan eklem ucu arasındaki ilişkinin ve sağlamlığının kaybolmasıdır. Omuz ekleminin bu iki kemiği bir arada tutan direnci, öne-aşağıya arkaya yada tüm yönlere doğru azalmış olabilir. Böylelikle hasta yüzerken, yukarıya uzanırken hatta gece yatakta dönerken kendiliğinden omzunu çıkarabilir. Tedavi genellikle ilk çıkıklarda istirahat ve rehabilitasyon ile olmaktadır. Tekrarlayan çıkıkların verdiği rahatsızlık ve ağrı gibi nedenlerle yırtılan bağların tamiri için cerrahi müdahale gerekmektedir. Cerrahi tedavi kliniğimizde 2 temel şekilde gerçekleştirilmektedir. Tekrarlayan çıkıklar nedeniyle tahrip olan eklemde ciddi kemik hasarı oluşmuşsa, aynı bölgeden başka bir kemik parça taşınır. Ve yaralanan bölge onarılır . Kemik hasarının baskın olmadığı , sadece bağ yırtığının ( bankart lezyonu-kapsüler yırtık ) hakim olduğu durumlarda hasar gören bağların artroskopik olarak tamiri mümkün olmaktadır. Omuza açılan 3-4 adet 1 cm boyutunda kesi ile eklemin görüntülenmesi ve yırtılan dokuların tekrar ait olduğu alan dikilmesi mümkün olmaktadır. Ameliyat sonrasında 3-6 hafta kadar omuz askısı kullanılmakta ve rehabilitasyonu sağlanmaktadır. Gündelik hayata dönüş 4-8 hafta civarında , spora dönüş 4 ile 6 ay civarında olmaktadır.

Detaylı bilgi almak için bize ulaşın +90 (212) 653 93 00

veya formu doldurun biz sizi arayalım